R verkeersregels

Regels voor de ruiter of begeleider:
U hebt geen rijbewijs nodig om met een paard te mogen rijden. Wel kunt u een ruiterbewijs of koetsiersbewijs halen. 

Plaats op de weg

Met een paard rijdt u op het ruiterpad (bord G9). Als er geen ruiterpad is, rijdt u in de berm of op de rijbaan.

Maximumsnelheid
Als ruiter hebt u geen specifieke maximumsnelheid. Uiteraard bent u wel verplicht om u als bestuurder aan de geldende maximumsnelheid te houden.

Overige relevante regels
Of u nu op het paard zit of het paard begeleidt, u bent een bestuurder. Voor u gelden dezelfde voorrangsregels als voor fietsers, bromfietsers en autobestuurders.

Weet wat je doet…

Om te zorgen dat paarden en andere weggebruikers samen veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg, is het goed om meer te weten van het gedrag van paarden. Net als de meeste andere huis- en gezelschapsdieren, hebben paarden nog dezelfde instinctieve reacties als hun wilde soortgenoten. Ook al zit er een kind op zijn rug, een paard dat erg schrikt, kent maar één reactie: vluchten. Ook een goed getraind paard kan plotseling bang worden en zich gedwongen voelen het vege lijf te redden. Het gedrag van een paard in stresssituaties is niet altijd voorspelbaar. Belangrijk dus voor ruiters en menners om deze situaties te voorkomen, en voor alle andere weggebruikers belangrijk om deze situaties niet te veroorzaken.

Voor verkeersdeelnemers die een paard tegenkomen op de openbare weg zijn er een aantal basisprincipes die ieders veiligheid vergroten. Er zijn daarbij drie gouden regels:

 1. Passeer paarden rustig en extra ruim, stop indien nodig. Paarden kunnen schrikken en springen zomaar opzij.
 2. Als je een paard voorbij bent, rij rustig weg. Paarden zijn vluchtdieren en schrikken van onverwachte geluiden of bewegingen.
 3. Doorbreek nooit onnodig een groep paarden. Paarden zijn kuddedieren en zullen proberen andere paarden te volgen.
Verkeersonveilige situaties

Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door paardensportbond KNHS en de ANWB, blijkt dat liefst 90% van de ruiters en ruim 85% van de menners in de afgelopen 2 jaar te maken hebben gehad met een onveilige verkeerssituatie. Via het VVN Participatiepunt kunnen ruiters en menners aangeven waar in het land ze onveilig verkeersgedrag, een bijna of daadwerkelijk ongeluk tegen zijn gekomen. Anouck Veenstra, projectleider Veilig Verkeer Nederland: “Paardensporters moeten met een goed gevoel de weg op kunnen gaan, net als andere verkeersdeelnemers. Het VVN Participatiepunt is een uitstekende tool om hieraan te werken. Daarom hebben we samen met de KNHS een buurtactie ontwikkeld. Wanneer een ruiter/menner een melding doet, wordt hij/zij opgeroepen om het meest relevante Veilig Verkeer spotje van de KNHS te delen. Zij maken daarbij kans op een Veilig Verkeer setje van de KNHS en VVN.”

Nog enkele tips van de KNHS

 • Passeer andere ruiters, menners en wandelaars in stap
 • Rijd alleen op de ruiter- en menpaden
 • Vraag overige weggebruikers langzamer te gaan door uw arm langzaam op en neer te bewegen
 • Steek uw hand uit als u van richting verandert
 • Houd u aan de verkeersregels
 • Als u met een groep bent, steek dan tegelijk naast elkaar de weg over
 • Ruim na uw rit eventuele mest van je paard op de openbare weg op
 • Draag een veiligheidshelm
  overgenomen: https://paardenkaart.nl/verkeersregels-voor-ruiters/

Verkeersregels voor ruiters en menners van buitenrijden.nl

Zit je op je paard of loop je ernaast, dan ben je volgens de wet een bestuurder. Ken jij de belangrijkste verkeersregels?

Plaats op de weg
Als er een ruiterpad is, dan moet je dat gebruiken. Is er geen ruiterpad, dan houd je zoveel mogelijk rechts op de rijbaan, als het kan in de berm. Op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken mag je niet komen, ook niet als je naast je paard loopt. Dit alles geldt ook voor menners. Tot slot: rijd je op de rijbaan, dan mag je niet naast elkaar rijden.

Voorrang verlenen
Als ruiter of menner ben je in het verkeer een bestuurder. Voor jou gelden dan dezelfde voorrangsregels als voor fietsers, bromfietsers en autobestuurders. Rechts heeft dus altijd voorrang, tenzij anders is aangegeven.

Afslaan en richting aangeven
Wil je afslaan, houd dan rekening met het volgende:

 • Kijk op tijd over je schouder of er verkeer achter of naast je rijdt;
 • Geef richting aan door je arm op schouderhoogte uit te steken;
 • Sorteer voor als dat kan;
 • Kijk, voordat je daadwerkelijk afslaat, nog een keer over je schouder;
 • Als je in een groep rijdt, probeer dan om eerst naast elkaar (in linie) op te stellen en steek tegelijk over. De hele groep is dan eerder aan de overkant waardoor de paarden niet onrustig worden.

Meer informatie vind je op: 

Verkeersregels Rijksoverheid
Website Overheid.nl

Gezien vanuit andere weggebruikers

Zowel voor ruiters als voor andere weggebruikers is het belangrijk dat ze goed weten hoe ze zich veilig gedragen, als ze elkaar tegenkomen op de openbare weg. Een opsomming van de verkeersregels.

Je komt deze zomer vast wel één of meerdere ruiters tegen op de weg. Er bestaat geen ‘ruitervergunning’ maar toch voorziet de wegcode strikte regels voor ruiters die zich op de openbare weg bevinden:

 • de ruiters moeten minimum 14 jaar oud zijn (12 jaar mag indien ze begeleid worden door een volwassene van 21 jaar)
 • ze moeten hun paard onder controle kunnen houden. Concreet betekent dit dat ze in staat moeten zijn om hun paard te stoppen, opnieuw te doen stappen, te doen versnellen, af te remmen, en rechtsomkeer te doen maken. Zoals elke bestuurder moet de ruiter in alle omstandigheden zijn paard kunnen beheersen. Ruiters moeten dus over de nodige ervaring beschikken en meteen kunnen ingrijpen, mocht hun paard in paniek raken. 

Moet je vertragen of zelfs stoppen als je een ruiter kruist?

Dat de ruiter zijn paard moet kunnen beheersen, is één zaak. Maar ook andere weggebruikers kunnen niet zomaar doen wat ze willen, als ze een ruiter te paard kruisen. Artikel 10.3 van de wegcode beschrijft het als volgt: “Elke bestuurder moet vertragen wanneer hij trek-, last- en rijdieren of vee op de openbare weg nadert. Hij moet stoppen indien deze dieren tekenen van angst vertonen.” In volle vaart voorbijsteken is dus verboden. Beleefdheid staat hier dus zwart op wit in de wegcode!

Twee ruiters, zij aan zij

Ruiters zijn per twee en zij aan zij toegelaten op de openbare weg. Ze moeten zich rechts van de weg bevinden. Als er een berm aanwezig is, dan kunnen de ruiters die gebruiken op voorwaarde dat ze de andere bestuurders niet in gevaar brengen. Om dezelfde reden mogen ruiters niet in galop rijden in een agglomeratie. 

Zoals fietsers mogen ruiters uiteraard niet op een auto- of snelweg rijden. Wel beschikken ze – net als fietsers – over paden die speciaal voor hen bedoeld zijn. Wanneer ruiters die paden delen met fietsers of voetgangers, dan moeten ze ervoor zorgen dat ze elkaar niet in gevaar brengen. 

Een paard met koplampen? 

Een verrassende titel maar wel verplicht. Als een ruiter na het vallen van de avond of in de mist rijdt met een zicht van minder dan 200 m, dan legt de wegcode op dat de ruiter aan de linkerkant uitgerust moet zijn met een wit licht dat naar de voorkant schijnt en een rood licht naar de achterkant. Het dragen van een reflecterende jas is niet verplicht maar zeker aan te raden. Het gebruik van reflecterende beenbeschermers voor het paard zijn tevens een pluspunt. Het is altijd beter om je goed te laten zien! 

En een groep ruiters?

Als een groep van meer dan 10 ruiters op de openbare weg rijdt, dan moet er een groepsverantwoordelijke aangewezen worden. Hij moet minstens 21 jaar oud zijn en is verantwoordelijk voor het goede verloop van de tocht. Bij kruispunten waar geen verkeerslichten staan, mag de groepsverantwoordelijke het verkeer regelen, mits het gebruik van een verkeersbord C3 op stok (gelijkwaardig bord dat bij scholen gebruikt wordt door een gemachtigd opzichter die scholieren helpt oversteken) en zo de groep ruiters veilig begeleiden bij het oversteken. 

We hopen dat de opsomming van deze regels ervoor zal zorgen dat mens en dier – paarden in dit geval – in harmonie met elkaar de weg opgaan. www.touring.be